ακροθιγγάνω

ακροθιγγάνω
ἀκροθιγγάνω (Μ)
αγγίζω με την άκρη τού δαχτύλου, μόλις αγγίζω, αγγίζω ελαφρά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἀκρο- (ΙΙ) + θιγγάνω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”